ΤΑ ΜΠΛΟΚΙΑ

Ειδήσεις και αναλύσεις από τη Λέσβο και την Ελλάδα με αριστερή ματιά!

Συνεταιρισμοί

Emilia-Romagna: Η «πρωτεύουσα» των συνεταιρισμών.

Για πολλούς ανθρώπους η ιδέα του να βρίσκεται ο συνεργατισμός στην καρδιά της οικονομικής ανάπτυξης και σταθερότητας μιας περιοχής είναι σίγουρα παράξενη. Ωστόσο η τεράστια οικονομική ανάπτυξη στην Emilia-Romagna οφείλεται σε αυτές ακριβώς τις συνεταιριστικές αξίες και αποτελεί με τον τρόπο αυτό παράδειγμα για την επιτυχία των συνεταιριστικών οικονομιών.

Η οικονομία των «από κάτω»

Στα χρόνια της κρίσης, εμφανίστηκαν, εδώ στην Ελλάδα,, εκατοντάδες και χιλιάδες πρωτοβουλίες «από τα κάτω» που έχουν σαν στόχο να οργανώσουν διαφορετικά την ζωή αυτών που λέμε «από κάτω».

Αλληλέγγυα οικονομία και παραγωγική ανασυγκρότηση

Αποτελεί πλέον κοινό τόπο ότι η παραγωγική ανασυγκρότηση θα πρέπει να βασιστεί στην καινοτομία και τη δημιουργικότητα, ώστε να επιτύχει την αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας που θα αποδώσει σε όρους κοινωνικής ευημερίας.