21 Μαρτίου 2016 | Τόπος |

Η ζωή των χωριών από τον τοπικό τύπο: Παράκοιλα

«Υπάρχει ταχυδρομείο, αλλά οι κάτοικοι έχουν σοβαρά παράπονα από τον υπεύθυνο του ταχυδρομείου τους»

παρακοιλα

Η αρχαία κώμη “Παράκελα” ήταν χτισμένη έξω απ’ το κάστρο. Στα Ν. των Παρακοίλων υπήρχαν τα μικρά χωριά Ανδροντικάδος και Χώρα που οι κάτοικοί τους τα εγκατέλειψαν σε άγνωστο χρόνο, και συγκεντρώθηκαν πάνω στο ύψωμα , “παρά; την κοιλάδα”. Έτσι το νέο χωριό πήρε το όνομα Παράκοιλα.

Ο δρόμος που συνδέει την Καλλονή με τα Παράκοιλα δεν είναι καλός. Στη θέση Ποταμιά όταν βρέχει είναι αδιάβατος.

Τα σχολεία εργάζονται κανονικά , αλλά τα σχολικά κτίρια δεν είναι καλά.

Δεν υπάρχει αστυνομικός σταθμός.

Υπάρχει ταχυδρομείο, αλλά οι κάτοικοι έχουν σοβαρά παράπονα από τον υπεύθυνο του ταχυδρομείου τους.

Από το Μεσαίωνα, τα Παράκοιλα φημίζονται για τα εσπεριδοειδή τους.

Εκείνη την εποχή, μάλιστα, οι εξαγωγές τους έφταναν μέχρι την Κωνσταντινούπολη και την Οδησσό… Ταυτόχρονα, εξίσου περίφημα ήταν και τα τοπικά υφαντά, βιοτεχνίες των οποίων εξακολουθούν να λειτουργούν στο χωριό μέχρι τις μέρες μας[1]. (1919)

[1] ΣΑΛΠΙΓΞ 10/12/1919Tags: