8 Μαρτίου 2016 | Μια σκισμένη σελίδα... |

Εις μνήμην Ευρυδίκης Σιφναίου

Από την ποιητική της συλλογή «Οικείος Χώρος»

σιφναιου