7 Νοεμβρίου 2018 | Επικαιρότητα |

2,2 εκατ. ευρώ στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου για μεταφορά μαθητών

Εγκρίθηκε η πρώτη κατανομή ποσού ύψους 70.000.000 ευρώ, στις Περιφέρειες της Χώρας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2018, για την κάλυψη δαπανών μεταφοράς μαθητών έναντι της συνολικής τους δαπάνης για το σχολικό έτος 2018-2019.

Με χρέωση του λογαριασμού του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Περιφερειών», οι εν λόγω χρηματοδοτήσεις αποδίδονται στις δικαιούχους Περιφέρειες.

Συνολικά στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου κατανέμεται το ποσό των 2.167.800 ευρώ και συγκεκριμένα στην Περιφερειακή Ενότητα Ικαρίας 223.800 ευρώ, στην Περιφερειακή Ενότητα Λέσβου 1.202.900 ευρώ, στην Περιφερειακή Ενότητα Σάμου 308.000 ευρώ και στην Περιφερειακή Ενότητα Χίου 433.100 ευρώ.

Print Friendly, PDF & Email