25 Οκτωβρίου 2018 | Κάθε μέρα |

Πάνω από 2 δίς την επόμενη δεκαετία για τα νησιά του Β. Αιγαίου

Ο διπλασιασμός των πόρων της επόμενης προγραμματικής περιόδου, που θα ξεπεράσουν τα 600 εκατ και είναι μια κατάκτηση της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ – Η περίοδος που ανοίγεται μπροστά, με την ευκαιρία των επερχόμενων αυτοδιοικητικών εκλογών αντικειμενικά βάζει στην πρώτη γραμμή τη συζήτηση ΚΑΙ για το αναπτυξιακό μέλλον των νησιών. 

vintzotrata

Η διαμόρφωση ενός συνεκτικού τοπικού προγράμματος παραγωγικής ανασυγκρότησης, η δίκαιη ανάπτυξη δηλαδή για τα νησιά μας είναι το ζητούμενο. Σε αυτή την κατεύθυνση, ο λόγος του κάθε ένα και της κάθε μιας είναι κάτι παραπάνω από αναγκαίος!

Σε, πάνω από 2 δις. ευρώ υπολογίζονται οι πόροι, δημόσιοι και ιδιωτικοί που «θα πέσουν» τα επόμενα χρόνια στα νησιά του Β. Αιγαίου από το ΠΔΕ, αλλά και τα διάφορα εθνικά και ευρωπαϊκά διαρθρωτικά προγράμματα, διαμορφώνοντας έτσι ένα «πρωτοφανές οικονομικό καλάθι«, πάνω στο οποίο μπορεί να στηριχθεί η οικονομική και κοινωνική ανασυγκρότηση των νησιών μας.

Ο διπλασιασμός των πόρων της επόμενης προγραμματικής περιόδου, που θα ξεπεράσουν τα 600 εκατ και είναι μια κατάκτηση της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, με τον κατάλληλο σχεδιασμό, μπορεί να μοχλεύσει ευρύτερους ιδιωτικούς οικονομικούς πόρους.

Σε συνδυασμό με  τις δράσεις του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, αλλά και   «ειδικό αναπτυξιακό των νησιών του Β. Αιγαίου» και τα έργα που θα εντάσσονται στο ΠΔΕ, όλα αυτά δημιουργούν μια ισχυρή οικονομική βάση.

Το πρόβλημα πλέον μετατοπίζεται. Δεν θα είναι «η εξεύρεση πόρων»το ζητούμενο, αλλά το κατά πόσο οι τοπικοί φορείς θα έχουν την δυνατότητα να τους αξιοποίησαν όσο το δυνατό πιο αποτελεσματικά, προς όφελος των κατοίκων των νησιών.

Η πρόκληση για τους τοπικούς φορείς διαχείρισης αυτών των πόρων, κυρίως για την περιφέρεια και τους δήμους, είναι μεγάλη. Σε αυτούς πέφτει το μεγαλύτερο βάρος για την σωστή αξιοποίηση και κατεύθυνσή τους, έτσι ώστε πραγματικά να πιάσουν τόπο!

Η μέχρι τώρα εμπειρία, δείχνει ότι, δυστυχώς, οι, όποιες, δυνατότητες σχεδιασμού σε τοπικό επίπεδο, δεν αξιοποιήθηκαν από τους φορείς, που κατά κύριο λόγο είχαν την ευθύνη για αυτό. Ο κίνδυνος που υπάρχει, είναι, αν συνεχιστεί η ίδια πρακτική, οι πόροι που αφορούν την παραγωγική και κοινωνική ανασυγκρότηση των νησιών μας, να πάνε «στον αυτόματο». Χωρίς κάποιον τοπικό σχεδιασμό και κατεύθυνση, αυτό που θα κυριαρχήσει να είναι η λογική της «απορρόφησης» και στο τέλος της ημέρας το τοπικό μας αναπτυξιακό καλάθι, να αποδειχτεί …τρύπιο.

Από αυτόν τον κίνδυνο πρέπει να προστατευτούμε. Η περίοδος που ανοίγεται μπροστά, με την ευκαιρία των επερχόμενων αυτοδιοικητικών εκλογών αντικειμενικά βάζει στην πρώτη γραμμή τη συζήτηση ΚΑΙ για το αναπτυξιακό μέλλον των νησιών.

Η διαμόρφωση ενός συνεκτικού τοπικού προγράμματος παραγωγικής ανασυγκρότησης, η δίκαιη ανάπτυξη δηλαδή για τα νησιά μας είναι το ζητούμενο. Σε αυτή την κατεύθυνση, ο λόγος του κάθε ένα και της κάθε μιας είναι κάτι παραπάνω από αναγκαίος!

Print Friendly, PDF & Email

RelatedPostTags: