11 Οκτωβρίου 2018 | ... Χίλιες λέξεις |

Ο σκοτεινός κόσμος των σκατόψυχων…

Η Λέσβος και η Ελλάδα ολόκληρη έχασε ένα σύμβολο της ανθρωπιάς της. Οι σκατόψυχοι όμως έχουν άλλη γνώμη…

Η Λέσβος και η Ελλάδα ολόκληρη έχασε ένα σύμβολο της ανθρωπιάς της. Οι σκατόψυχοι όμως έχουν άλλη γνώμη…

Print Friendly, PDF & Email/ Γραφές

Ο λοστός του Αίλληνα