18 Σεπτεμβρίου 2018 | ... Χίλιες λέξεις |

Οταν για όλα «φταίνε οι ξένοι…»

…τότε ένας τίτλος, μπορεί να κουτουλάει με την είδηση, αλλά αυτά είναι ψιλά γράμματα για τα τζιμάνια της εγχώριας …. «δημοσιογραφίας»

 / Editorial

ΦΠΑ για φάπες!