23 Ιουλίου 2018 | Της μέρας τα καμώματα... |

Προς ΕΟΠΠΥ, Μυτιλήνη… ενταύθα…

Επειδή «η γυναίκα του Καίσαρα, πρέπει και να δείχνει τίμια…» ας ελπίσουμε ότι η άρνηση των υπηρεσιών του ΕΟΠΥΥ να δέχονται τα αιτήματα των πολιτών, οφείλεται σε «γραφειοκρατική αγκύλωση» και ΔΕΝ έχει σχέση με την ερώτηση του Χ. Αθανασίου!

Να υπενθυμισουμε στις δημόσιες υπηρεσίες και ειδικότερα στις υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ στη Μυτιλήνη, ότι είναι ΥΠΟΧΡΕΩΜΈΝΕΣ να δέχονται τις αιτήσεις των πολιτών και να δίνουν, για αυτές τον λεγόμενο «αριθμό πρωτοκόλλου»

Για να το πούμε με τον γλώσσα της γραφειοκρατίες «οι διοικητικές αρχές υποχρεούνται να παραλαμβάνουν και να πρωτοκολλούν όλες τις αιτήσεις και να χορηγούν τη σχετική απόδειξη παραλαβής, ακόμη και αν ελλείπουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά.«

Επιπλέον:

Αν η δημόσια υπηρεσία αρνηθεί να ικανοποιήσει το αίτημα, οφείλει να ενημερώσει τον πολίτη και να αιτιολογήσει τους λόγους της άρνησής της εγγράφως μέσα σε έναν μήνα το πολύ.

Αν οποιαδήποτε δημόσια υπηρεσία δεν απαντήσει εγκαίρως σε αίτημα του πολίτη, οφείλει να τον αποζημιώσει.

Επί του συγκεκριμένου λοιπόν…

Πολίτες μας έχουν καταγγείλει ότι οι υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ στη Μυτιλήνη, αρνούνται να παραλάβουν τα αιτήματα τους για χορήγηση του επιδόματος  λουτροθεραπείας για την τρέχουσα περίοδο.

Η μη αποδοχή του αιτήματος των πολιτών, εκ” μέρους των υπηρεσιών, εκτός από ότι αποτελεί παράβαση καθήκοντος, είναι και περίεργη.

Γίνεται ακόμα πιο περίεργη, όταν την ίδια στιγμή, που οι τοπικές υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ, δεν δέχονται τις αιτήσεις, ο βουλευτής της Ν.Δ., Χ. Αθανασίου, κάνει ερώτηση στη βουλή για το θέμα!

Επειδή «η γυναίκα του Καίσαρα, πρέπει και να δείχνει τίμια…» ας ελπίσουμε ότι η άρνηση των υπηρεσιών του ΕΟΠΥΥ να δέχονται τα αιτήματα των πολιτών, οφείλεται σε «γραφειοκρατική αγκύλωση» και ΔΕΝ έχει σχέση με την ερώτηση του Χ. Αθανασίου!