ΤΑ ΜΠΛΟΚΙΑ

Ειδήσεις και αναλύσεις από τη Λέσβο και την Ελλάδα με αριστερή ματιά!

Τόπος

Μεταφορικό ισοδύναμο: στα 6,6 εκατ. ευρώ η επιδότηση μεταφοράς προϊόντων για τη Λέσβο!

Στα 6.6 εκατ. ευρώ υπολογίζεται ότι θα ανέρχεται η ετήσια επιδότηση για την μεταφορά προϊόντων από και προς τη Λέσβο, με την εφαρμογή του μεταφορικού ισοδυνάμου! 

Με βάση το εκτιμώμενο μεταφορικό έργο  στο νησί οι επιχειρήσεις θα λάβουν ως επιδότηση συνολική διαφορά κόστους μεταξύ θαλάσσιας και αντίστοιχης χερσαίας χιλιομετρικής απόστασης που με βάση τον αλγόριθμο υπολογισμού διαμορφώνεται ενδεικτικά για τη Λέσβο και για τη μεταφορά συνολικά 170.000 περίπου τόνων καθαρού φορτίου προς και από το λιμάνι του Πειραιά, η επιδότηση που θα λάβουν οι επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στο μέτρο θα φτάνει έως και τα €6.600.000.

Σημειώνουμε ότι σε αυτό το ποσό δεν περιλαμβάνεται το κόστος μεταφοράς των καυσίμων, για τα οποια, ύστερα και από τη σχετική δέσμευση του Αλ, Τσίπρα στο Περιφερειακό συνέδριο, εντός του εξαμήνου πιλοτικής εφαρμογής θα επιλεγεί ένας αριθμός νησιών για τα οποία θα επιδοτηθεί το μεταφορικό κόστος για  την  Αμόλυβδη απλή (95 οκτανίων) και το Diesel κίνησης

Υπενθυμίζουμε ότι η Λέσβος, είναι ένα από τα νησιά που έχει επιλεγεί για την πιλοτική εφαρμογή του, από τις 1/7/2016

Τι είναι το μεταφορικό ισοδύναμο

Είναι το μέτρο, με τη θέσπιση του οποίου επιδιώκεται η εναρμόνιση του κόστους μεταφοράς που αντιστοιχεί σε επιβάτες και εμπορεύματα, με μέσα θαλάσσιας μαζικής μεταφοράς (πλοίο, ταχύπλοο), με το κόστος που θα ίσχυε στα μέσα χερσαίας μαζικής μεταφοράς (ΚΤΕΛ) για την ίδια απόσταση, από και προς τα νησιά.

Σύμφωνα με Κοινή Υπουργική Απόφαση που θα εκδίδεται κάθε χρόνο, θα ορίζεται για κάθε νησί και ανά έτος, ο μέγιστος αριθμός εισιτηρίων επιβατών για τα οποία θα καλύπτεται το πραγματικό μεταφορικό κόστος, λαμβάνοντας υπόψη ενδεικτικά την απόσταση από την ηπειρωτική Ελλάδα, το διοικητικό κέντρο τις υπάρχουσες υποδομές σε υγεία, παιδεία κά.

Παράλληλα, για την επιδότηση του επιπλέον κόστους θαλάσσιας μεταφοράς εμπορευμάτων, λαμβάνεται υπόψη τόσο το συνολικό μεταφερόμενο φορτίο στα νησιά, όσο και μετά τη πιλοτική εφαρμογή το κατά επιχείρηση κόστος, πράγμα που θα κάνει το μέτρο πιο δίκαιο και πιο στοχευμένο.

Η πιλοτική εφαρμογή του θα ξεκινήσει 1/7/2018 και θα αφορά στα νησιά: Αγαθονήσι, Άγιο Ευστράτιο, Άγιο Μηνά, Αλιμία, Ανάφη, Αντίψαρα, Αρκιούς, Αρμάθια, Αστυπάλαια, Γυαλί, Δονούσα, Ερρικούσα, Ηρακλειά, Θύμαινα, Ικαρία, Κάλυμνο, Κάρπαθο, Κάσο, Καστελόριζο, Κίναρο, Κουφονήσια, Κω, Λέβιθα, Λειψούς, Λέρο, Λέσβο, Λήμνο, Μαθράκι, Μάραθο, Νίμο, Νίσυρο, Οθωνούς, Οινούσσες, Πάτμο, Σάμο, Σαμοθράκη, Σαρία, Στρογγυλή, Σύμη, Σύρνα, Σχοινούσα, Τέλενδο, Τήλο, Φαρμακονήσι, Φούρνους, Χάλκη, Χίο, Ψαρά και Ψέριμο.

Από 1/1/2019 θα ξεκινήσει η καθολική εφαρμογή του σε όλα τα νησιά της χώρας, πλην Κρήτης, Ευβοίας και Λευκάδας.

Ποιοι είναι Δικαιούχοι

Για επιβάτες:

Νοικοκυριά, των οποίων τα μέλη είναι Έλληνες πολίτες ή αλλοδαποί, που διαθέτουν άδεια διαμονής σε ισχύ, και κατοικούν μόνιμα (φορολογική έδρα) σε νησί που εφαρμόζεται το μέτρο. Επεξήγηση: ο αριθμός των εισιτηρίων που θα εμπίπτουν στο μέτρο, θα δίνονται ανά άτομο αλλά κάθε μέλος του νοικοκυριού θα μπορεί να επωφελείται από το συνολικό αριθμό που αντιστοιχεί σε αυτό. (πχ. οικογένεια 4 μελών, σε νησί που δικαιούται από 3 εισιτήρια: 3×4 = 12 ανά νοικοκυριό. Η μητέρα μπορεί να χρησιμοποιήσει πχ. τα 2, ο πατέρας τα 8 και τα παιδιά τα 2)

Οι άστεγοι, προκειμένου να καταστούν δικαιούχοι, απαιτείται να έχουν καταγραφεί από τις κοινωνικές υπηρεσίες του σχετικού νησιωτικού Δήμου ή να κάνουν αποδεδειγμένα χρήση των υπηρεσιών των Ανοικτών Κέντρων Ημέρας Αστέγων που λειτουργούν στους Δήμους αυτούς.

Προσωρινοί αναπληρωτές και ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί, για όσο διαρκεί η σύμβαση εργασίας τους, εφόσον έχουν αναλάβει εργασία σε νησί, στο οποίο εφαρμόζεται το μέτρο. Δικαιούχοι είναι αποκλειστικά οι ίδιοι και όχι και κάποιο άλλο μέλος του νοικοκυριού τους.

Ιατροί υπόχρεοι της υποχρεωτικής υπηρεσίας υπαίθρου και για όσο διαρκεί αυτή, Ιατροί που υπηρετούν επί θητεία σε θέσεις ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου, με σύμβαση διάρκειας ενός (1) έτους, Ιατροί υπόχρεοι υπηρεσίας υπαίθρου ή επί θητεία, που υπηρετούν σε θέσεις ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου με παράταση της σύμβασής τους, μέχρι δώδεκα (12) μήνες, Ιατροί που τοποθετούνται προς απόκτηση ειδικότητας σε νοσηλευτικά ιδρύματα της χώρας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, Επικουρικοί ιατροί που προσλαμβάνονται σε δημόσιους φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας με συμβάσεις ορισμένου χρόνου με διάρκεια από ένα (1) έως τρία (3) έτη, εφόσον έχουν αναλάβει εργασία σε νησί, στο οποίο εφαρμόζεται το μέτρο. Δικαιούχοι είναι αποκλειστικά οι ίδιοι και όχι και κάποιο άλλο μέλος του νοικοκυριού τους.

Το επικουρικό προσωπικό των δημόσιων φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας, που προσλαμβάνεται με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου, εφόσον έχουν αναλάβει εργασία σε νησί, στο οποίο εφαρμόζεται το μέτρο.

Για επιχειρήσεις

Πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες ενεργές επιχειρήσεις εμπορίου, μεταποίησης, τουρισμού, εφόσον έχουν την κύρια έδρα τους στους νησιωτικούς Δήμους, που εφαρμόζεται το μέτρο και είναι εγγεγραμμένες σε νησιωτικό επιμελητήριο.

Για να είναι μια επιχείρηση ωφελούμενη έχει υποχρέωση να έχει κάνει έναρξη επαγγέλματος.

Επιλέξιμη δαπάνη είναι η διαφορά μεταξύ του κόστους της θαλάσσιας μεταφοράς εμπορευμάτων από και προς τα νησιά, με το αντίστοιχο κόστος οδικής μεταφοράς των ανωτέρω, σε αντίστοιχες χιλιομετρικές αποστάσεις στην ηπειρωτική χώρα, το οποίο τεκμηριώνεται από αντίστοιχα παραστατικά (φορτωτική, τιμολόγιο, ναύλος μεταφοράς ιδιόκτητου επαγγελματικού οχήματος).

Πως λειτουργεί;

Για επιβάτες:

Κάθε νησιώτης με τους κωδικούς του TAXIS εισάγεται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, η οποία βρίσκεται στο site metaforikoisodynamo.gr και ταυτοποιείται ως δικαιούχος, δηλώντας ταυτόχρονα το iban της τράπεζας που επιθυμεί ο καθένας να λάβει το χρηματικό ποσό (στην περίπτωση των μονοπρόσωπων νοικοκυριών και των εκπαιδευτικών, γιατρών, κτλ εγγράφονται ατομικά. Στην περίπτωση των οικογενειών, το μέλος που καταθέτει φορολογική δήλωση, εκ μέρους της οικογένειας, εγγράφει και τα υπόλοιπα μέλη αυτής).

Στη συνέχεια και κατόπιν ταυτοποίησής του, λαμβάνει το ΜΑΝ (Μοναδικό Αριθμό Νησιώτη) το οποίο είναι μοναδικό για κάθε νησιώτη και κάθε μέλος της οικογένειας. Στην συναλλαγή του με το πρακτορείο οφείλει να δηλώσει το ΜΑΝ, ώστε να του πιστωθεί το ποσό, ανάλογα με τα κριτήρια του μέτρου. Κάθε φορά που το σύστημα αναγνωρίζει ότι έχει «αγοράσει» μια επιλέξιμη διαδρομή, τότε τον ενημερώνει ότι εγκρίθηκε το ποσό (στα στοιχεία επικοινωνίας που έχει ο ίδιος δηλώσει) και τον ενημερώνει παράλληλα πόσα ακόμη ταξίδια του απομένουν. Η πληρωμή της διαφοράς του ποσού θα γίνεται κάθε μήνα, ενώ η εκκαθάριση θα γίνεται κάθε τέλος του χρόνου.

Για επιχειρήσεις:

Με τον ίδιο τρόπο, στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΜΙ δηλώνεται το ΑΦΜ της επιχείρησης και ένας τραπεζικός λογαριασμός. Όταν το σύστημα πιστοποιήσει ότι είναι δικαιούχος με βάση τα κριτήρια που έχουν τεθεί από τον νόμο, λαμβάνει επίσης ΜΑΝ. Η επιχείρηση τότε μπορεί να ξεκινά να συλλέγει τα αποδεικτικά των θαλάσσιων μεταφορών των προϊόντων και μέσα σε μια προκαθορισμένη περίοδο (που θα αναφέρεται σε σχετική ΚΥΑ) θα μπορεί να τα υποβάλει στο σύστημα. Απαραίτητη προϋπόθεση η διαδρομή των προϊόντων να έχει ή τέλος ή αρχή το νησί που έχει έδρα η επιχείρηση. Η πληρωμή για φέτος θα γίνει 2 φορές, ενώ η εκκαθάριση κάθε τέλος του χρόνου.

Πόσο, Που και Πως θα ταξιδεύει κανείς όταν εντάσσεται στο ΜΙ

Ο αριθμός των εισιτηρίων που κάθε νησιώτης, ανάλογα με το ποιο νησί κατοικεί, αναφέρεται σε σχετική υπουργική απόφαση που θα εκδοθεί μετά τη ψήφιση του Νόμου. Δικαιούται εισιτήρια με΄ επιστροφής (αυτό στην πλατφόρμα του ΜΙ χρεώνεται ως 1 εισιτήριο), για οικονομική θέση σε ταχύπλοο ή συμβατικό πλοίο.

Οι κάτοικοι των νησιών που εντάσσονται στο μέτρο θα έχουν επιλογές μετακίνησης από και προς ενδονομαρχιακούς (πχ. Σάμος- Ικαρία- Φούρνοι), ενδοπεριφεριακούς (πχ. Δωδεκάνησα- Κυκλάδες) προορισμούς, όπως και προορισμούς προς κοντινότερο χερσαίο λιμάνι, ενώ απαραίτητο κριτήριο είναι το ταξίδι τους να περιλαμβάνει ως αρχή ή λήξη, το νησί στο οποίο διαμένουν μόνιμα ή στην περίπτωση των μικρών νησιών, το νησί με το οποίο διασυνδέονται πιο συχνά. (πχ για τα Διαπόντεια, κριτήριο θα είναι και η Κέρκυρα, για τη Σύμη και η Ρόδος), αρκεί το ταξίδι τους μέσω κεντρικού νησιού να γίνει εντός 24 ωρών.

Το ποσό που προκύπτει από το ΜΙ (ΑΝΗΚΟ) είναι αφορολόγητο και ακατάσχετο, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένες οφειλές στη Φορολογική Διοίκηση και στο υπόλοιπο Δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα. Για το λόγο αυτό για την είσπραξή του δεν απαιτείται η προσκόμιση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας. Επίσης δεν προσμετράται στο ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδημα και δεν υπόκειται στην ειδική εισφορά αλληλεγγύης.

Διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση οικογένειας, κάθε μέλος μπορεί να χρησιμοποιήσει τα επιδοτούμενα κυκλικά ταξίδια κάποιου άλλου μέλους αυτής. Για παράδειγμα, μία τετραμελής οικογένεια που κατοικεί μόνιμα στη Μεγίστη δικαιούται 28 επιδοτούμενα κυκλικά ταξίδια από/προς τον Πειραιά (4 μέλη x 7 επιδοτούμενα κυκλικά ταξίδια έκαστο μέλος). Εάν ο πατέρας χρειάζεται να κάνει 12 κυκλικά ταξίδια στον Πειραιά λόγω υποχρεώσεων, μπορεί για παράδειγμα εκτός από τα δικά του, να χρησιμοποιήσει και 2 από αυτά που δικαιούται η σύζυγός του και 3 από αυτά που δικαιούται το παιδί του. Ο καταμερισμός της χρήσης των επιδοτούμενων κυκλικών ταξιδίων από τα μέλη μπορεί να γίνει κατά την κρίση της οικογένειας, όπως αυτή εξυπηρετείται καλύτερα.