10 Μαΐου 2018 | Οικονομία |

Υπολογίστε μόνοι σας τις επιπτώσεις από την ενδεχόμενη κατάργηση του μειωμένου ΦΠΑ

Προκειμένου να γίνουν κατανοητές οι επιπτώσεις που θα έχει η ενδεχόμενη κατάργηση των μειωμένων συντελεστών του ΦΠΑ στην τσέπη μας, φτιάξαμε ένα απλό ¨μοντέλο» με βάση το οποίο ο κάθε ένας και η κάθε μια μπορεί να κάνει τους υπολογισμούς του.

Προκειμένου να γίνουν κατανοητές οι επιπτώσεις που θα έχει η ενδεχόμενη κατάργηση των μειωμένων συντελεστών του ΦΠΑ στην τσέπη μας, φτιάξαμε ένα απλό ¨μοντέλο» με βάση το οποίο ο κάθε ένας και η κάθε μια μπορεί να κάνει τους υπολογισμούς του.

Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να μας είναι καθαρό, ότι ζημιωμένος δεν θα βγει ο έμπορας/επιχειρηματίας. Ζημιωμένος θα είναι ο τελικός καταναλωτής.

Με βάση τους δικούς μας υπολογισμούς σε μια συνολική ετήσια δαπάνη 6.000 η «χασούρα» που θα έχει ο καταναλωτής, θα είναι 420 ευρώ.

Είναι σημαντικό να σημειώσουμε, ότι στο παράδειγμά μας, μιλάμε για τον συντελεστή 17% που θα πάει στο 24% και με βάση αυτό κάνουμε τους υπολογισμούς μας.

Όπως όμως είναι γνωστό, μια σειρά από είδη πλατιάς κατανάλωσης (τρόφιμα) είναι στον μεσαίο συντελεστή, που από το 11% θα πάει στο 13%. Από αυτή την άποψη, η τελική επιβάρυνση του καταναλωτή θα είναι σαφώς μικρότερη από ότι στο παράδειγμά μας!

Η πιλοτική εφαρμογή στη Λέσβο, του «μεταφορικού ισοδυνάμου» κατά ένα εξάμηνο γρηγορότερα, από ότι στα άλλα νησιά, θα έχει σαν αποτέλεσμα, την «χασούρα» που θα έχει μέσα στο 2018 (περίπου 210 ευρώ) να την πάρει πίσω.

Σε κάθε περίπτωση όμως, εάν τελικά δεν γίνει δυνατή η αναστολή της κατάργησης και στον βαθμό που το μεταφορικό ισοδύναμο δεν αποτελεί αντιστάθμισμα του ΦΠΑ, θα πρέπει να βρεθούν άλλοι τρόποι, προκειμένου ο νησιώτης καταναλωτής, να πάρει πίσω αυτή την «χασούρα» και τα επόμενα έτη.

Πως να κάνετέ τους υπολογισμούς σας

Στην πρώτη στήλη (Προμηθευτής/ αγορές) μπορείτε να βάλετε από ένα μέχρι τρία ποσά που αντιστοιχούν σε αγορές (εάν είστε τελικός καταναλωτής) ή προμήθειες (εάν είστε έμπορος)

Η δεύτερη στήλη, είναι τα ποσοστά του ΦΠΑ (17% και 24%) ενώ στην τρίτη στήλη, η αξία του ΦΠΑ σε ευρώ. Εάν είστε καταναλωτής, την επιβάρυνσή σας θα την βρείτε στο τέλος της τρίτης στήλης.

Οι επόμενες στήλες αφορούν κυρίως εμπόρους.

Στην τέταρτη στήλη, συμπληρώστε (σε ποσοστό) το εμπορικό σας κέρδος (στο παράδειγμά μας 20%)

Στην πέμπτη στήλη, βγαίνει αυτόματα, η τιμή πώλησης (προ ΦΠΑ) ενός προϊόντος καθώς και το κέρδος που θα έχει ο έμπορος/επιχειρηματίας, με βάση το συγκεκριμένο ποσοστό κέρδους. (επόμενη στήλη)

Στην έβδομη στήλη, υπολογίζονται αυτόματα οι τιμές του ΦΠΑ (με 17% πάνω και 24% κάτω) που θα αντιστοιχούν στην δοσμένη τιμή προϊόντος, ενώ στην επόμενη στήλη, η τελική τιμή στον καταναλωτή (με ΦΠΑ 27% και 24%)

Τέλος στην τελευταία στήλη, εμφανίζεται ο επιπλέον ΦΠΑ που θα πρέπει να αποδώσει ο επιχειρηματίας στο κράτος

Κατεβάστε το «μοντέλο» σε μορφή excel εδώ ΦΠΑ

 

Print Friendly, PDF & Email/ Γραφές

Ο λοστός του Αίλληνα