20 Μαρτίου 2018 | Πολιτική |

ΣΥΡΙΖΑ Λέσβου με αφορμή το ειδικό αναπτυξιακό: Στηρίζουμε την τοπική κοινωνία στο να διεκδικεί αλλά και να διαμορφώνει νέα αιτήματα.

«Ο ΣΥΡΙΖΑ Λέσβου και ο βουλευτής του Γ. Πάλλης, δεν μπορούν παρά να αισθάνονται ικανοποιημένοι για τον υπεριδπλασιασμό των πόρων του ειδικού αναπτυξιακού». αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ Λέσβου.

«Τα έργα που εντάχθηκαν, αποτελούν προτάσεις των τοπικών φορέων, τόσο της τοπικής αυτοδιοίκησης όσο και επιχειρηματικών, εκπαιδευτικών και άλλων  φορέων και καλύπτουν τομείς – από την ύδρευση και την αποχέτευση, την οδοποιία, τον πολιτισμό και τον τουρισμό, την υγεία και την εκπαίδευση αλλά και παρεμβάσεις για την ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας» σημειώνει στην ανακοίνωσή του, καταλήγοντας ότι διεκδικεί για τον εαυτό του τον ρόλο αυτού που θα ¨κινητοποιεί την τοπική κοινωνία στην κατεύθυνση του ελέγχου και της υλοποίησης όσων έχουν εξαγγελθεί»

Η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ Λέσβου

Η πρόσφατη απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης Αλ. Χαρίτση για τον υπερδιπλασιαμό των πόρων που προορίζονται για τα νησιά μας, μέσω του «ειδικού αναπτυξιακού προγράμματος των νησιών του Β. και Ν. Αιγαίου» είναι μια ακόμα απόδειξη του έμπρακτου ενδιαφέροντος της κυβέρνησης για τον τόπο μας.

Υπενθυμίζουμε ότι αυτό το πρόγραμμα, είναι μια πρωτοβουλία της Ελληνικής κυβέρνησης, χρηματοδοτείται αποκλειστικά από εθνικούς πόρους, μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, ενώ σε αυτόν τον πρώτο κύκλο, το ποσό που είχε αρχικά δεσμευτεί, για όλο το Β Αιγαίο, ήταν 25 εκατ. ευρώ. Με τον υπερδιπλασιασμό όμως των πόρων μόνο στη Λέσβο εντάσσονται έργα συνολικού προϋπολογισμού 17 εκατ. ευρώ!

Τα έργα που εντάχθηκαν, αποτελούν προτάσεις των τοπικών φορέων, τόσο της τοπικής αυτοδιοίκησης όσο και επιχειρηματικών, εκπαιδευτικών και άλλων  φορέων και καλύπτουν τομείς – από την ύδρευση και την αποχέτευση, την οδοποιία, τον πολιτισμό και τον τουρισμό, την υγεία και την εκπαίδευση αλλά και παρεμβάσεις για την ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας.

Πρόκειται για κρίσιμες παρεμβάσεις που θα έπρεπε να έχουν υλοποιηθεί εδώ και δεκαετίες.  Αναβαθμίζουν τις αναπτυξιακές δυνατότητες του νησιού μας και βελτιώνουν την ποιότητα ζωής όλων μας.

Ο ΣΥΡΙΖΑ Λέσβου και ο βουλευτής του Γ. Πάλλης, δεν μπορούν παρά να αισθάνονται ικανοποιημένοι για αυτή την εξέλιξη. Η συμβολή μας στον σχεδιασμό του ειδικού αναπτυξιακού, αλλά και σε μια σειρά πρόσφατες κυβερνητικές εξαγγελίες για το νησί μας, εντάσσεται σε αυτό που, πολλές φορές έχουμε πει:

Στηρίζουμε την τοπική κοινωνία στο να διεκδικεί αλλά και να διαμορφώνει νέα αιτήματα.

Μεταφέρουμε, με όλα τα πρόσφορα μέσα, τα δίκαια αιτήματα και διεκδικήσεις της τοπικής κοινωνίας προς την κυβέρνηση.

Κινητοποιούμε την τοπική κοινωνία στην κατεύθυνση του ελέγχου και της υλοποίησης όσων έχουν εξαγγελθεί

Print Friendly, PDF & Email