19 Μαρτίου 2018 | Κάθε μέρα |

Η Λέσβος παίρνει αυτό που δικαιούται: Ηταν δίκαιο και γίνεται πράξη!

Οι τοπικοί θεσμοί, ο Δήμος και η Περιφέρεια, που τώρα πια πάνω τους πέφτει το μεγαλύτερο βάρος της υλοποίησης αυτών των έργων και παρεμβάσεων αναλαμβάνουν μεγάλες ευθύνες. Η ωρίμανση των έργων για τα οποία έχουν εγκριθεί πιστώσεις, η υπογραφή συμβάσεων, οι διαγωνισμοί, η παρακολούθηση και ο συντονισμός της πορείας υλοποίησης τους, αλλά και η σωστή αξιοποίηση τους στη συνέχεια, είναι αυτό που αναλαμβάνουν.

Με την τελευταία ανακοίνωση του Αναπληρωτή  Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αλ. Χαρίτση, που εντάσσει στο ειδικό αναπτυξιακά επιπλέον έργα 17 εκατ. ευρώ στο νησί μας, κλείνει ένας πρώτος κύκλος εγκρίσεων και διάθεσης πόρων που συναθροίζονται σε αρκετές δεκάδες εκατομμύρια.

Αυτοί οι πόροι που διαθέτει στο νησί η κυβέρνηση της Αριστεράς είναι τέτοιοι και τόσοι που μπορούν να αλλάξουν την φυσιογνωμία του για τα  επόμενα χρόνια .

Εργα και παρεμβάσεις σε όλους τους τομείς, από τα λιμάνια και τους οδικούς άξονες, μέχρι την εκπαίδευση, τον αθλητισμό, τον πολιτισμό και την υγεία.

Εργα που για πάρα πολλές δεκαετίας ήταν δίκαια αιτήματα και διεκδικήσεις και τώρα μπαίνουν σε πορεία υλοποίησης. Γίνονται πράξη.

Οι τοπικοί θεσμοί, ο Δήμος και η Περιφέρεια, που τώρα πια πάνω τους πέφτει το μεγαλύτερο βάρος της υλοποίησης αυτών των έργων και παρεμβάσεων, αναλαμβάνουν μεγάλες ευθύνες.

Η ωρίμανση των έργων για τα οποία έχουν εγκριθεί πιστώσεις, η υπογραφή συμβάσεων, οι διαγωνισμοί, η παρακολούθηση και ο συντονισμός της πορείας υλοποίησης τους, αλλά και η σωστή αξιοποίηση τους στη συνέχεια, είναι αυτό που αναλαμβάνουν.

Σε αυτό ακριβώς το σημείο θα δοκιμαστούν, από το αποτέλεσμα που θα φέρουν θα κριθούν.

Για το καλό όλων μας.

Print Friendly, PDF & Email/ Γραφές

Ο λοστός του Αίλληνα

Tags: