12 Μαρτίου 2018 | Editorial |

Για την «κοινωνικοποίηση της ανάπτυξης»

Οι νέες τεχνικές διαχείρισης της ανάπτυξης, εκ´ των πραγμάτων απαιτούν μεγάλη απασχόληση ζωντανής εργασίας (π.χ εναλλακτικός τουρισμός, βιολογικές καλλιέργειες, δίκτυα επιχειρήσεων κλπ). Προϋποθέτουν τη γνώση από τους πολλούς. Προϋποθέτουν ακόμα και τη συμμετοχή της παραδοσιακής γνώσης.

maounalimani

Ενώ για χρόνια γίνεται συζήτηση και υπάρχουν οι αντικειμενικές προϋποθέσεις για νέες καλλιέργειες, νέες μορφές τουρισμού, δικτύωση την επιχειρήσεων κλπ, αυτές μένουν στα χαρτιά.

Ο βασικός λόγος είναι το γεγονός ότι οι «νέες τεχνικές ανάπτυξης» προϋποθέτουν την συμμετοχή ευρύτερων ομάδων του τοπικού πληθυσμού, προκειμένου να είναι αποτελεσματικές . Ο εναλλακτικός τουρισμός προϋποθέτει την συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας, οι βιολογικές καλλιέργειες προϋποθέτουν ευρύτερα δίκτυα και συνεργασίες των παραγωγών κλπ.

Η όποια ανάπτυξη των νησιών, δεν μπορεί να προέλθει παρά με την αξιοποίηση των δυνατοτήτων που αυτά κάθε φορά διαθέτουν.  Προφανώς υπάρχει χώρος και για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων «ξένων» προς την δυνατότητα που προσφέρουν οι πόροι του νησιού, αλλά αυτές θα είναι πάντα περιθωριακές.  Ακόμα μεγαλύτερες δυνατότητες υπάρχουν για την ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων που κάνουν καλύτερη αξιοποίηση των πόρων με σύγχρονους όρους (όπως π.χ η ανάπτυξη κλάδου παραγωγής μικρών συστημάτων εναλλακτικής ενεργείας)

Οι νέες τεχνικές διαχείρισης της ανάπτυξης, εκ´ των πραγμάτων απαιτούν μεγάλη απασχόληση ζωντανής εργασίας (π.χ εναλλακτικός τουρισμός, βιολογικές καλλιέργειες, δίκτυα επιχειρήσεων κλπ). Προϋποθέτουν τη γνώση από τους πολλούς. Προϋποθέτουν ακόμα και τη συμμετοχή της παραδοσιακής γνώσης.

Αυτό όμως για να είναι αποτελεσματικό προϋποθέτει την «κοινωνικοποίηση της ανάπτυξης» την ισότιμη συμμετοχή και σε τελική ανάλυση ένα συμμετοχικό μοντέλο ανάπτυξης και άρα λειτουργίας της τοπικής κοινωνίας.

Αυτό που θα απελευθερώσει τις τοπικές παραγωγικές δυνάμεις είναι ένας νέος τοπικός συνασπισμός εξουσίας, που με επικεφαλής όλους αυτούς, που δεν έχουν κανένα λόγο για την συντήρηση της υπάρχουσας κατάστασης, δηλαδή τον κόσμο της εργασίας τους ανέργους κλπ, θα διαμορφώσει τους νέους συσχετισμούς. Υπάρχει λοιπόν ανάγκη για μια τεράστια κινητοποίηση του πληθυσμού και για την ανάπτυξη μιας νέας συλλογικής κουλτούρας!

Print Friendly, PDF & Email