27 Ιουλίου 2017 | Κάθε μέρα |

Γενναιόδωρη η ΚΥΑ για την ανακατασκευή των σπιτιών

«Γενναιόδωρη» σε σχέση με ανάλογες περιπτώσεις είναι στην περίπτωση της Λέσβου, η ΚΥΑ για την αποκατάσταση των σεισμοπαθών. Τόσο η στεγαστική συνδρομή για την ανοικοδόμηση των σπιτιών όσο και για την επισκευή τους είναι αισθητά βελτιωμένη από την περίπτωση αυτής της Κεφαλλονιάς.

«Γενναιόδωρη» σε σχέση με ανάλογες περιπτώσεις είναι στην περίπτωση της Λέσβου, η ΚΥΑ για την αποκατάσταση των σεισμοπαθών. Τόσο η στεγαστική συνδρομή για την ανοικοδόμηση των σπιτιών όσο και για την επισκευή τους  είναι αισθητά βελτιωμένη από την περίπτωση αυτής της Κεφαλλονιάς.

Οι διαφορές που εντοπίσαμε είναι οι παρακάτω:

Για τις κατοικίες ορίζεται στα 1100 ευρώ το τμ, που όμως ανεβαίνει στα 1200 ευρώ το τμ εφόσον βρίσκονται σε παραδοσιακό οικισμό ή 1300 για κτίριο που έχει χαρακτηριστεί ως διατηρητέο, ενώ σε κάθε περίπτωση το ανώτερο εμβαδό μπορεί να φτάσει τα 150 τ.μ. Στην περίπτωση της Κεφαλλονιάς είχαμε αντίστοιχα 1000 ευρώ το τμ με ανώτερο εμβαδό το 120 τμ.

Η Στεγαστική συνδρομή, αποτελείται από 80% κρατική Αρωγή και 20% άτοκο δάνειο. Για να προστατευτεί όμως ο χαρακτήρας και η βιωσιμότητα των παραδοσιακών οικισμών, αυτή η αναλογία ισχύει μόνο στην περίπτωση που ο ιδιοκτήτης θα κτίσει το σπίτι του εντός παραδοσιακοί οικισμού. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση η αναλογία γίνεται 40% κρατική αρωγή και 60% άτοκο δάνειο. Αυτό είναι κάτι που και οι ίδιοι κάτοικοι της Βρίσας το ζήτησαν από το Υπουργείο.

Σημαντικό είναι το γεγονός ότι στην ΚΥΑ προβλέπεται η παροχή κρατικής αρωγής για όλα τα σπίτια που είχε κάποιος εφόσον αυτά βρίσκονται εντός παραδοσιακού οικισμού. Σε διαφορετική περίπτωση δικαιούται κρατική αρωγή για ένα από αυτά και για όλα τα άλλα άτοκο δανεισμό. Στην περίπτωση της Κεφαλλονιάς η πρόβλεψη για τα υπόλοιπα σπίτια ενός ιδιοκτήτη ήταν μόνο για άτοκο δανεισμό.

Επιπλέον:

Για την ανακατασκευή απλών κτηνοτροφικών κλπ εγκαταστάσεων το 250€/μ2 της Κεφαλλονιάς γίνεται στη Λέσβο 300€/μ2 (προσαύξηση 20%).

Για την ανακατασκευή κτηνοτροφικών και επαγγελματικών αποθηκών το 250€/με της Κεφαλλονιάς γίνεται στη Λέσβο 400€/μ2 (προσαύξηση 60%)

Για όλα τα παραπάνω στη Κεφαλλονιά η Δωρεάν Κρατική Συνδρομή (ΚΔΑ) ήταν το 80% του ποσού που προέκυπτε από το γινόμενο τιμής/μ2 επί το εμβαδόν του κτιρίου, με μέγιστο όμως εμβαδόν κτιρίου 120μ2, ενώ στη Λέσβο με μέγιστο εμβαδόν κτιρίου 150μ2 (προσαύξηση 25%).

Στα διατηρητέα και στους παραδοσιακούς οικισμούς δεν υπάρχει όριο εμβαδού κτιρίου (δηλ. η ΔΚΑ είναι το γινόμενο της τιμής/μ2 επί ολόκληρο το εμβαδόν του κτιρίου που καταστράφηκε).

Αντίστοιχα για την επισκευή κτιρίων, σε σχέση με την Κεφαλλονιά, στη Λέσβο έχουμε τις προσαυξήσεις 10%, 20%, 30% (νησιωτικότητα, παραδοσιακοί οικισμοί, διατηρητέα) και ως προς το μέγιστο εμβαδόν κτιρίου, με βάση το οποίο υπολογίζεται το μέγιστο της ΔΚΑ, ισχύει το 150μ2, αντί του 120μ2 της Κεφαλλονιάς και ολόκληρο το εμβαδόν για διατηρητέα και εντός παραδοσιακού οικισμού.

Διαβάστε την ΚΥΑ

 

 

 

Print Friendly, PDF & EmailΣτην ίδια ενότητα