18 Απριλίου 2017 | Editorial |

Η «μεγάλη εικόνα»: Δύο χρόνια μεγάλων θεσμικών τομών στη χώρα

Ο «εκδημοκρατισμός του κράτους», δηλαδή η ενδυνάμωση των δυνατοτήτων του λαϊκού παράγοντα να μπορεί να παρεμβαίνει σε αυτό και να να επηρεάζει τους συσχετισμούς εντός του, υπέρ του, ήταν και είναι το ζητούμενο για την αριστερά από καταβολής της.

Όσο και τα κυρίαρχα μέσα να  προσπαθούν να το αποκρύψουν η αλήθεια είναι ότι η μεγάλη εικόνα δείχνει ότι τα δυο τελευταία χρόνια έχουν γίνει μεγάλες θεσμικές τομές στη χώρα.

Όσο και η «έξω αριστερών» κριτική να τα  παραβλέπει, πάλι η αλήθεια είναι, ότι αυτές οι θεσμικές τομές  ενισχύουν σημαντικά τον κόσμο «των από κάτω», δημιουργούν για αυτόν νέες προοπτικές έτσι ώστε, από καλύτερες θέσεις, να μπορεί να διεξάγει τον οικονομικό ιδεολογικό και πολιτικό του αγώνα.

Χωρίς να ξεχνά ούτε στιγμή, ότι το κράτος, είναι το «μεγάλο κόμμα της αστικής τάξης» η αριστερά δεν το αντιλαμβάνεται σαν έναν κλειστό στεγανό μηχανισμό που μένει ανεπηρέαστος από τις κοινωνικές δυναμικές και συγκρούσεις.

Ο «εκδημοκρατισμός του κράτους», δηλαδή η ενδυνάμωση των δυνατοτήτων του λαϊκού παράγοντα να μπορεί να παρεμβαίνει σε αυτό και να να επηρεάζει τους συσχετισμούς εντός του, υπέρ του, ήταν και είναι το ζητούμενο για την αριστερά από καταβολής της.

Σε αυτή την κατεύθυνση έχουμε τις μεγάλες παρεμβάσεις που αφορούν την καθιέρωση της απλής αναλογικής, το νέο σύστημα προαγωγών και αξιολόγησης στο δημόσιο που ανοίγουν την πόρτα στον «κοινωνικό έλεγχο» την  κινητικότητα αλλά και την αναθεώρηση του Καλλικράτη που με την σειρά του ανοίγει την πόρτα στην διευρυμένη λαϊκή συμμετοχή και βέβαια την συνταγματική αναθεώρηση. Για τις δύο τελευταίες παρεμβάσεις έχει ήδη ανοίξει ο διάλογος, ενώ αυτός αναμένεται το αμέσως επόμενο διάστημα να κορυφωθεί.

Αν τα παραπάνω είναι τα «μεγάλα» υπάρχουν και μια σειρά από άλλες παρεμβάσεις  όπως είναι για παράδειγμα ο νόμος για την ιθαγένεια, το διευρυμένο σύμφωνο συμβίωσης για ετερόφυλα και ομόφυλα ζευγάρι κ.α.

Συνολικά έχουμε να κάνουμε μια σειρά από μεγάλες παρεμβάσεις που αν τις δει κανείς στο σύνολο τους, όχι μόνο αλλάζουν ριζικά τον τρόπο που μέχρι τώρα ήταν δομημένο και λειτουργούσε το ελληνικό κράτος αλλά βάζουν ταυτόχρονα στο προσκήνιο τον λαϊκό παράγοντα ως τον βασικό μοχλό του ελέγχου αυτής της λειτουργίας.

Print Friendly, PDF & Email/ Editorial

Τολμήστε!

Tags:

Στην ίδια ενότητα