ΤΑ ΜΠΛΟΚΙΑ

Ειδήσεις και αναλύσεις από τη Λέσβο και την Ελλάδα με αριστερή ματιά!

Επικαιρότητα

Ερώτηση της Μ. Νικολάρα για την δειγματοληψία οστράκων στον κόλπο Καλλονής

Την ανησυχία της για την πορεία υλοποίησης των δειγματοληψιών των οστράκων στον κόλπο Καλλονής, αλλά και το κατά πόσο αυτή η διαδικασία, τα προηγούμενο χρόνια, γινόταν όπως προβλέπεται αφήνει να διαφανεί με ερώτησή της στον αρμόδιο αντιπεριφερειάρχη Κ. Αδαμίδη η περιφερειακή σύμβουλος Μ. Νικολάρα.

Η Μ. Νικολάρα με την επιστολή της ρωτά:

  1. Πως εξελίσσεται η εφαρμογή των δειγματοληψιών,
  2. Τα αποτελέσματα που έχει λάβει η υπηρεσία για τις μέχρι τώρα πραγματοποιηθείσες δειγματοληψίες και
  3. Ποιες δαπάνες έχουν πραγματοποιηθεί από την Δ/νση Κτηνιατρικής από 1/1/2010-31/12/2016 (αμοιβές δυτών, δαπάνες εργαστηρίων, εκμίσθωση θαλάσσιων μέσων για την εξυπηρέτηση του σκοπού, έξοδα αποστολής δειγμάτων, μετακινήσεις προσωπικού κλπ) στα πλαίσια εφαρμογής των παραπάνω κανονισμών και αποφάσεων.

Η επιστολή της Μ. Νικολάρα στον αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Πολιτικής Κων. Αδαμίδη

Με την υπ.αρ 1151/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, όπως τροποποιήθηκε με την υπ.αρ 1282/2016 απόφαση, εκρίθηκε η δαπάνη 8,496,00 ευρώ για την πληρωμή αμοιβής εξειδικευμένου δύτη για το έτος 2017, προκειμένου να πραγματοποιούνται δειγματοληψίες οστράκων από προκαθορισμένες θέσεις του Κόλπου Καλλονής, προς αποστολή στα εργαστήρια για μικροβιολογικό έλεγχο, έλεγχο βιοτοξινών και έλεγχο ύπαρξης βαρέων μετάλλων.

Η συγκεκριμένη εργασία μετά από υποβολή 3 προσφορών ανατέθηκε με την ίδια απόφαση στον κ.Νικόλαο Δαλδαβάνη.

Η απόφαση αυτή λήφθηκε λαμβάνοντας υπόψη τους κανονισμούς (ΕΚ) 882/2004 αρ.4.1 και 853/2004 και 854/2004 καθώς επίσης και τις αποφάσεις 4033/23-12-2011 και 197/14-1-2013 του Π.Σ Β.Αιγαίου για την κατηγοριοποίηση της Ζώνης Παραγωγής Ζώντων Δίθυρων Μαλακίων του Κόλπου Καλλονής.

Αντίστοιχες αποφάσεις για δειγματοληψίες έχουν ληφθεί και για προγενέστερες χρονικές περιόδους.

Κατόπιν τούτων παρακαλώ να μου γνωρίσετε:

  1. Πως εξελίσσεται η εφαρμογή των δειγματοληψιών,
  2. Τα αποτελέσματα που έχει λάβει η υπηρεσία για τις μέχρι τώρα πραγματοποιηθείσες δειγματοληψίες και
  3. Ποιες δαπάνες έχουν πραγματοποιηθεί από την Δ/νση Κτηνιατρικής από 1/1/2010-31/12/2016 (αμοιβές δυτών, δαπάνες εργαστηρίων, εκμίσθωση θαλάσσιων μέσων για την εξυπηρέτηση του σκοπού, έξοδα αποστολής δειγμάτων, μετακινήσεις προσωπικού κλπ) στα πλαίσια εφαρμογής των παραπάνω κανονισμών και αποφάσεων.