12 Ιανουαρίου 2017 | Κάθε μέρα |

Αισιοδοξία για τις προοπτικές του αγροτικού τομέα της Λέσβου

Διευρύνση των κατακτήσεων του αγροτικού κινήματος σε μια αριστερή ριζοσπαστική κατεύθυνση – Στόχος η οικοδόμηση ενός βιώσιμου αγροτικού τομέα που θα είναι προσαρμοσμένος στις νησιωτικές μας ιδιαιτερότητες και στις ανάγκες της τοπικής μας κοινωνίας.

Φανερά σημάδια ανάκαμψης δείχνει ο αγροτικός μας  τομέας σε εθνικό επίπεδο. Το αγροτικό ΑΕΠ αυξήθηκε το 2015 κατά 4%, το γεωργικό εισόδημα παρουσίασε εντυπωσιακή αύξηση κατά 11,66% την προηγούμενη διετία σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, ενώ στις εξαγωγές αγροτικών προϊόντων αναμένεται αύξηση 16% – 18%.

Οσον αφορά τα νησιά και ειδικότερα τη Λέσβο, γνωρίζοντας η κυβέρνηση πως κάθε σχέδιο για να υλοποιηθεί χρειάζεται απαραίτητους πόρους και κατάλληλα εργαλεία, το πρώτο πράγμα που επεδίωξε ήταν να εξασφαλίσει για τον αγροτικό τομέα των νησιών μας όσους περισσότερους πόρους μπορούσε και όσο το δυνατόν χρήσιμα και κατάλληλα εργαλεία.Οι πόροι εξασφαλίζονται μέσω των Ευρωπαϊκών ενισχύσεων  ενώ τα  εργαλεία που έχουμε αυτή την στιγμή είναι τα διάφορα κοινοτικά προγράμματα που πρέπει να είναι προσαρμοσμένα στην νησιωτική πραγματικότητα.

Έτσι αυτό που επιδιώχτηκε από την αρχή ήταν:

 • να συνδεθεί ακόμα πιο εμφατικά την ΚΑΠ με την νησιωτικότητα
 • Να λυθούν τα περισσότερα προβλήματα των αγροτών με τον ΟΠΕΚΕΠΕ ώστε μέσα από ένα πιο αποτελεσματικό και αξιόπιστο ΟΣΔΕ  να μοιράζονται γρήγορα, δίκαια και σωστά οι ενισχύσεις.
 • Να λυθούν σημαντικά αγροτικά ζητήματα που παρέμειναν για χρόνια άλυτα, όπως η διαχείριση αποβλήτων ελαιοτριβείων, ο κτηνίατρος εκτροφής, η δρομολόγηση  άρσης της καραντίνας του καταρροϊκού πυρετού των αιγοπροβάτων.

Δυο χρόνια μετά:

 • Ενώ η νέα ΚΑΠ έχει επιφέρει  οριζόντια μείωση των ενισχύσεων κατά 15%, στο νησί μας όχι μόνο δεν έχουμε αντίστοιχες απώλειες αλλά  αυξήθηκε το συνολικό ποσό των ενισχύσεων κατά 20% περίπου γιατί λύθηκε το πρόβλημα της επιλεξιμότητας των βοσκοτόπων καθώς και πολλά προβλήματα του ΟΣΔΕ .
 • Η ένταξη των αιγοπροβάτων στις συνδεδεμένες ενισχύσεις αύξησε την ενίσχυση από 4 ευρώ στα 7,5 ευρώ/πρόβατο.
 • Η ενίσχυση του προγράμματος μικτών νησιών Αιγαίου στο γάλα αυξήθηκε από τα τέσσερα  στα εννιά  λεπτά ευρώ /κιλό
 • Οι πληρωμές του ΟΣΔΕ έτους 2016 έγιναν με λιγότερα λάθη από κάθε άλλη φορά.  Την προηγούμενη χρονιά είχαμε πάνω από 5.500  διοικητικές πράξεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ ενώ εφέτος μόνο 250.
 • Ακόμα και οι εξισωτική ενίσχυση παρ όλο που μειώθηκε για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες έφερε στον αγροτικό μας τομέα επί πλέον 2 εκατ. ενισχύσεις περίπου, επειδή αυξήθηκαν οι δικαιούχοι καθώς και το συνολικό ποσό του προγράμματος κατά 26 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα:

 •  Εξοφλήθηκαν και εξοφλούνται οι επιδοτήσεις/οφειλές παλαιότερων ετών, αφού διορθώθηκαν λάθη (τηλεπισκόπηση, επικαλύψεις, έλλειψη βοσκοτόπων).
 • Έγιναν και γίνονται οι πληρωμές στα προγράμματα του προηγούμενου ΠΑΑ (2007-2013), αφού διορθώθηκαν τα λάθη της προηγούμενης κυβέρνησης που αφορούσαν σε βιολογικά, σχέδια βελτίωσης, κ.α.
 • Λύθηκε το ασφαλιστικό και το φορολογικό των αγροτών  με τρόπο που δεν επιβαρύνει τους μικρομεσαίους αγρότες σε ποσοστό 90%  περίπου.

Διαρθρωτικές και θεσμικές παρεμβάσεις:

Ο συνδυασμός φορολογικού και ασφαλιστικού μαζί επιβαρύνει αναλογικά όσους  δηλώνουν καθαρό εισόδημα πάνω από 12.000 ευρώ περίπου.  Στο ποσό αυτό δεν υπολογίζονται οι  ενισχύσεις που δεν φορολογούνται. Η εξισωτική, η στρεμματική, οι επιδοτήσεις του Β. πυλώνα (βιολογικά)  που δεν φορολογούνται ενώ το «πρασίνισμα» και οι συνδεδεμένες ενισχύσεις δεν φορολογούνται μέχρι το ύψος  των 12.000 ευρώ.

 • Καθιερώθηκε η εθνική σύνταξη 384 ευρώ για όλους, και τους αγρότες, και σε συνδυασμό με την αναλογική, τελικά θα έχουμε υψηλότερες αγροτικές συντάξεις.
 • Θεσπίστηκε νέος νόμος για τους συνεταιρισμούς πους τους βάζει σε παραγωγική τροχιά, εξασφαλίζει την διαφάνεια, τον έλεγχο και την δημοκρατική λειτουργία τους.
 • Θεσπίστηκε νέος νόμος για τους συνεταιρισμούς κοινωνικής οικονομίας με ιδιαίτερα πλεονεκτήματα χρηματοδότησης, λειτουργίας και προνομιακής αντιμετώπισης από το δημόσιο οι οποίοι μπορούν να λειτουργήσουν και στον αγροτικό χώρο στα πλαίσια της αγροτικής οικοτεχνίας και της απ ευθείας ανάθεσης του εφοδιασμού με αγροτικά προϊόντα οργανισμούς του δημοσίου.
 • Ανακοινώνονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την σύσταση των ομάδων παραγωγών με ιδιαίτερη πρόβλεψη για την νησιωτικότητα (ευνοϊκά κριτήρια ένταξης).
 • Εκδόθηκε ΚΥΑ βάση της οποίας καλύπτει το δημόσιο τα έξοδα εμβολιασμού της βρουκέλλωσης μέσω των κτηνιάτρων εκτροφής.
 • Θεσπίστηκε νέα ΚΥΑ για την διαχείριση των αποβλήτων των ελαιοτριβαίων.
 • Από τις 25 δεσμεύσεις που υποσχέθηκε η κυβέρνηση πέρυσι στους αγρότες οι περισσότερες έχουν υλοποιηθεί και τρεις ή τέσσερις βρίσκονται στο στάδιο της υλοποίησης.

Σύνδεση ΚΑΠ με νησιωτικότητα:

 • Για πρώτη φορά συνδέεται τόσο πολύ και σε τόσο μεγάλη έμφαση η ΚΑΠ με την νησιωτικότητα.  Είναι μια κατάκτηση που στο μέλλον πρέπει να διευρυνθεί ακόμα  περισσότερο. Συγκεκριμμένα:
 • Εξασφαλίστηκαν επί πλέον πόροι με την αναλογική μεταφορά 2% των πόρων του ΠΑΑ από τις υπόλοιπες Περιφέρειες, στις Περιφέρειες Βορείου και Νοτίου Αιγαίου.

Ειδικότερα:

 • Η ενίσχυση στα Σχέδια Βελτίωσης ( υπομέτρο 4.1.1) ανέρχεται στο ποσό των 500.000 ευρώ και ποσοστό ενίσχυσης μέχρι το 90% της επένδυσης ενώ στις συλλογικές επενδύσεις το συνολικό κόστος των επενδυτικών σχεδίων ανέρχεται έως 2.000.000 €.
 • Η ενίσχυση για τις επενδύσεις Μεταποίησης και Εμπορίας Γεωργικών Προϊόντων (υπομέτρο 4.2) θα είναι ύψους 75% και αν οι επενδύσεις συνδέονται με συλλογικές δράσεις θα φτάνει στο 90%.
 • Εγκρίθηκαν όλα τα τοπικά προγράμματα LEADER για τις νησιωτικές περιοχές συμπεριλαμβάνοντας τις νησιωτικές ιδιαιτερότητες με πολυταμειακή προσέγγιση και πόρους από ΕΓΤΑΑ και ΕΤΘΑ.
 • Οι μη γεωργικής επιχειρηματικές δραστηριότητες (start up) (υπομέτρο 6.2) που επιδοτούνται από 11 – 16.000 Ευρώ στις νησιωτικές περιοχές αυξάνεται το ποσόν ενίσχυσής τους κατά 4.000 ευρώ συν επίσης 4.000 ευρώ στα νησιά που έχουν πληγεί ιδιαιτέρως από την προσφυγική κρίση.
 • Στους κτηνοτρόφους των νησιών του Αιγαίου που αντιμετωπίζουν κατά κύριο λόγο προβλήματα εξαιτίας των αθρόων προσφυγικών ροών, θα αποδοθεί το σύνολο της έκτακτης στήριξης, συνολικού ύψους 1,68 εκ. €, που αναλογεί στη χώρα μας με βάση τον Κανονισμό /1613 της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 • Έχει υποβληθεί αίτημα στην Ε.Ε. να αυξηθεί ο προϋπολογισμός του προγράμματος ενίσχυσης των μικρών νησιών Αιγαίου από 23,9 εκ. σε 40 εκ. ευρώ.

Στα δύο χρόνια που πέρασαν έγιναν πολλά που έχουν σαν στόχο να στηρίξουν στον αγροτικό τομέα των νησιών μας. Ομως δεν επαναπαυόμαστε: Διεκδικούμε και διευρύνουμε τις κατακτήσεις του αγροτικού κινήματος σε μια αριστερή ριζοσπαστική κατεύθυνση.

Στόχος η οικοδόμηση ενός βιώσιμου αγροτικού τομέα που θα είναι προσαρμοσμένος στις νησιωτικές μας ιδιαιτερότητες και στις ανάγκες της τοπικής μας κοινωνίας.    

 

Στρατής Νικολάου είναι υπεύθυνος του αγροτικού γραφείου της ΝΕ ΣΥΡΙΖΑ Λέσβου. Το κείμενο είναι τα βασικά σημεία της εισήγησης του στην πρόσφατη συνέντευξη τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Λέσβου

Print Friendly, PDF & Email/ Editorial

Σταθερό μέτωπο

/ Γραφές

Η μεγάλη μπλόφα

Tags:

Στην ίδια ενότητα