Οι Έννοιες και τα Πράγματα

Αμφισβητώντας την «ανάπτυξη»

Όσοι υποστηρίζουν με την επιστημονική, πολιτική και/ή κοσμοθεωρητική τους μονομέρεια, την ανταγωνιστικότητα ως θεμέλιο της ανάπτυξης, την περιορίζουν ασφυκτικά και μόνο στην οικονομική της διάσταση και ...

Απομεγέθυνση

Οι σοσιαλιστικές και αριστερές εκείνες συλλογικότητες που πιστεύουν ότι μπορεί να κατακτηθεί η ισότητα σε συνθήκες μεγέθυνσης, δεν κάνουν παρά να διαιωνίζουν τις (καπιταλιστικές) αξίες, τον ...
Οι Έννοιες και τα Πράγματα / /

«Πόροι» όπως λέμε «resources»…

[Resources, από το γαλλικό resource που εμφανίζεται τον 15o αιώνα και παράγεται από το λατινικό ρήμα resurgο που σημαίνει ανίσταμαι, ανορθούμαι και συνδέεται με το source, ...
Οι Έννοιες και τα Πράγματα / /

Περί… «ανάπτυξης»

Το ζήτημα είναι να οδηγηθούμε σε μια υπέρβαση της ιδέας της ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένης και της υποφερτής (που συχνά αποκαλείται «βιώσιμη») και ταυτόχρονα, στην απόρριψη της ιδέας ...